Nhiễm khuẩn gây viêm phổi thùy

Hình ảnh phổi trái từ X-quang ngực thẳng trước sau cho thấy viêm thùy trên bên trái.

[​IMG]

Hình 2. Nhiễm khuẩn gây viêm phổi thùy.

Hình ảnh phổi trái từ X-quang ngực thẳng trước sau cho thấy viêm thùy trên bên trái. Khí trong phế quản (mũi tên) được nhìn thấy.

Bình luận bằng facebook

bình luận

Trả lời