Nhiễm khuẩn gây viêm phổi thùy

Hình ảnh phổi trái từ X-quang ngực thẳng trước sau cho thấy viêm thùy trên bên trái.

[​IMG]

Hình 2. Nhiễm khuẩn gây viêm phổi thùy.

Hình ảnh phổi trái từ X-quang ngực thẳng trước sau cho thấy viêm thùy trên bên trái. Khí trong phế quản (mũi tên) được nhìn thấy.

Nhiễm khuẩn gây viêm phổi thùy
Đánh giá bài viết này
Người xưa

Tựa như chiếc lá

Bình luận bằng facebook

bình luận

Trả lời