Chủ đề Mạch máu và Tuần Hoàn

Bài dịch Tiếng Việt MẠCH MÁU VÀ TUẦN HOÀN Các nhánh động mạch nhỏ được gọi là tiểu động mạch. Từ các tiểu động mạch, máu được di chuyển đến các mao mạch, nơi xảy ra sự hòa trộn khuếch tán lẫn nhau giữa máu và dịch kẽ. Từ các mao mạch, máu đi vào các tiểu tĩnh mạch, các tiểu tĩnh mạch […]

Read more