Xơ vữa động mạch

Mục tiêu –       Nắm vững một số giả thuyết về cơ chế bệnh sinh và các yếu tố nguy cơ vữa xơ động mạch. –       Vận dụng được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng trong chẩn đoán vữa xơ động mạch. –       Nắm vững nguyên tắc điều trị, các phương tiện điều trị chính. Người xưaTựa như […]

Read more

Rối loạn nhịp tim

Mục tiêu 1. Trình bày đuợc định nghĩa rối loạn nhịp tim 2. Nắm vững được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của rối loạn nhịp tim. 3. Nắm vững được triệu chứng học một số rối loạn nhịp thường gặp. 4. Nắm vững các phương thức để điều trị loạn nhịp tim Người xưaTựa như chiếc lá http://ydhue.com

Read more