Rối loạn nhịp tim

Mục tiêu 1. Trình bày đuợc định nghĩa rối loạn nhịp tim 2. Nắm vững được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của rối loạn nhịp tim. 3. Nắm vững được triệu chứng học một số rối loạn nhịp thường gặp. 4. Nắm vững các phương thức để điều trị loạn nhịp tim 5.0 01 Người xưaTựa như chiếc lá […]

Read more
1 2 3