Mô tả hàm răng vĩnh viễn – Mô phôi răng miệng

Hàm răng có bốn nhóm răng: răng cửa, răng nanh, răng hàm nhỏ, răng hàm lớn.gồm 8 răng: 4 trên, 4 dưới. –   Rìa cắn các răng xếp thành một hàng thẳng. –   Đặc điểm chung: răng một chân, chân hình chóp. Nhìn mặt bên thân răng là hình chêm. Lúc mới mọc rìa cắn chia làm 3 múi. Trong quá trình […]

Read more

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RĂNG VÀ TỔ CHỨC QUANH RĂNG – Mô phôi răng miệng

Tiến sĩ Phạm Như Hải Mục tiêu của bài giảng:   a. Hiểu được quá trình hình thành thân răng và tổ chức nâng đỡ. Sự phát triển của răng liên quan đến nhiều quá trình sinh học phức tạp: quá trình tương tác giữa trung bì và ngoại bì, quá trình phát triển hình thể, quá trình tạo Fibrin […]

Read more

Chủ đề Mạch máu và Tuần Hoàn

Bài dịch Tiếng Việt MẠCH MÁU VÀ TUẦN HOÀN Các nhánh động mạch nhỏ được gọi là tiểu động mạch. Từ các tiểu động mạch, máu được di chuyển đến các mao mạch, nơi xảy ra sự hòa trộn khuếch tán lẫn nhau giữa máu và dịch kẽ. Từ các mao mạch, máu đi vào các tiểu tĩnh mạch, các tiểu tĩnh mạch […]

Read more