Sinh lý phụ khoa

Mục tiêu học tập 1. Mô tả được các chức năng của hệ thống vùng dưới đồi – tuyến yên – buồng trứng 2. Xác định được tác dụng của các hormon sinh dục nữ 3. Trình bày được các tính chất của kinh nguyệt 4. Liệt kê được các thời kỳ hoạt động sinh dục của người phụ nữ […]

Read more

Hậu sản thường

MỤC TIÊU: Nắm được những thay đổi giải phẫu, sinh lý trong thời kỳ hậu sản. Trình bày những hiện tượng lâm sàng trong thời kỳ hậu sản. Biết cách chăm sóc hậu sản.   1.      ĐỊNH NGHĨA Hậu sản là thời gian 6 tuần sau sinh. Trong thời gian này, trừ tuyến vú tiếp tục hoạt động mạnh, còn […]

Read more

Tiền Sản Giật – Sản Giật

Mục tiêu học tập:  1.      Phân loại cao huyết áp trong thai nghén. 2.      Mô tả các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của tiền sản giật- sản giật. 3.      Lựa chọn cách điều trị theo từng thể lâm sàng. 4.      Kể ra được các biện pháp dự phòng cao huyết áp trong thai nghén.   1. ĐẠI  CƯƠNG Cao huyết áp […]

Read more

Rau Tiền Đạo

Mục tiêu học tập: 1.    Định nghĩa rau tiền đạo và mô tả được các hình thái lâm sàng. 2.    Trình bày  được các yếu tố thuận lợi và triệu chứng lâm sàng. 3. Nêu được các  nguyên nhân chảy máu  cần chẩn đoán phân biệt với rau tiền đạo. 4. Trình bày được hướng xử trí rau tiền đạo. […]

Read more