Định lượng sản phẩm thoái hóa Fibrinogen và Fibrin (FDP)

ĐỊNH LƯỢNG SẢN PHẨM THOÁI HÓA FIBRINOGEN VÀ FIBRIN (Fibrinogen and fibrin degradation products – FDP) – FDP có mặt nhanh chóng trong máu ở cả hai trường hợp: tiêu sợi huyết toàn thể và tiêu sợi huyết cục bộ kết hợp với sự lắng dọng fibrin trong lòng mạch (có đông máu trong lòng mạch). – Trong máu người […]

Read more

Định lượng các yếu tố dựa trên cơ sở xét nghiệm thời gian Prothrombin

ĐỊNH LƯỢNG CÁC YẾU TỐ DỰA TRÊN CƠ SỞ XÉT NGHIỆM THỜI GIAN PROTHROMBIN (Prothrombin, yếu tố V, VII và X) Nguyên lý chung –     Thời gian prothrombin của huyết tương biểu hiện nồng độ các yếu tố V, VII, X, fibrinogen và prothrombin. Muôn định lượng một trong các yếu tố người ta theo dõi thời gian prothrombin của […]

Read more

Định lượng các yếu tố dựa trên cơ sở thời gian Throboplastin từng phần

ĐỊNH LƯỢNG CÁC YẾU TỐ DỰA TRÊN CƠ SỞ   THỜI GIAN THROMBOPLASTIN TỪNG PHẨN (Yếu tố VIII, IX, XI và XII) Nguyên lý Thời gian thromboplastin từng phần của huyết tương người hay huyết tương bò không có một trong các yếu tố VIII, IX, XI và XII sẽ bị kéo dài. Thời gian này sẽ được điều chỉnh […]

Read more

Xét nghiệm định lượng Fibrinogen và ý nghĩa lâm sàng

NHẮC LẠI SINH LÝ Fibrinogen là một glycoprotein có TLPT 340 000, được gan tổng hợp và có thời gian bán hủy là 4 – 5 ngày. Fibrinogen tham gia vào: 1.Phản ứng viêm mà trong phản ứng nàỵ có một mối liên quan chặt chẽ giữa nồng độ fibrinogen với tốc độ lắng hồng cầu và nồng độ của […]

Read more

Xét nghiệm đo độ nhớt của máu và ý nghĩa lâm sàng

ĐO ĐỘ NHỚT CỦA MÁU NHẮC LẠI SINH LÝ: Máu là một dịch treo các hồng cầu, bạch cầu và tiểu cẩu trong môi trường huyết tương. Dòng chảy của máu trong một lòng mạch phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: – Áp lực động mạch. – Áp lực tĩnh mạch. – Bán kính của lòng mạch. – Chiều […]

Read more

Xét nghiệm phản ứng hòa hợp ở 4 điều kiện

I. Tên xét nghiệm : – Xét nghiệm hòa hợp phát máu ở 4 điều kiện II. Khái niệm : Là các kỹ thuật xét nghiệm hoà hợp phát máu giữa hồng cầu người cho và huyết thanh người nhận  được thực hiện đồng thời ở các điều kiện : – Nhiệt độ phòng thí nghiệm – Nhiệt độ 370C […]

Read more
1 2 3