Bài giảng Y Khoa

Chẩn đoán và xử trí cấp cứu hôn mê

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨU HÔN MÊ
Khoa Cấp cứu Bạch Mai

1 – ĐẠI CƯƠNG.
– Hôn mê là trình trạng không đáp ứng hoặc giảm đáp ứng của bệnh nhân trước các kích thích, đây là tình trạng rối loạn ý thức và sự thức tỉnh thật sự, các biện pháp kích thích thông thường không làm phục hồi được tình trạng ý thức của bệnh nhân.
2 – CHẨN ĐOÁN:
2..1.Chẩn đoán xác định
Về lâm sàng, hôn mê biểu hiện
» Read more