Mô tả hàm răng vĩnh viễn – Mô phôi răng miệng

Hàm răng có bốn nhóm răng: răng cửa, răng nanh, răng hàm nhỏ, răng hàm lớn.gồm 8 răng: 4 trên, 4 dưới. –   Rìa cắn các răng xếp thành một hàng thẳng. –   Đặc điểm chung: răng một chân, chân hình chóp. Nhìn mặt bên thân răng là hình chêm. Lúc mới mọc rìa cắn chia làm 3 múi. Trong quá trình […]

Read more

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RĂNG VÀ TỔ CHỨC QUANH RĂNG – Mô phôi răng miệng

Tiến sĩ Phạm Như Hải Mục tiêu của bài giảng:   a. Hiểu được quá trình hình thành thân răng và tổ chức nâng đỡ. Sự phát triển của răng liên quan đến nhiều quá trình sinh học phức tạp: quá trình tương tác giữa trung bì và ngoại bì, quá trình phát triển hình thể, quá trình tạo Fibrin […]

Read more