Viêm phổi bệnh viện (Nosocomial)

Bệnh nhân là đàn ông 70 tuổi với suy thận mạn tính với viêm phổi bệnh viện Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA).

[​IMG]

Hình 7. Viêm phổi bệnh viện (Nosocomial).

X quang ngực cho thấy hợp nhất không đối xứng song phương và tràn dịch màng phổi phải. Bệnh nhân là đàn ông 70 tuổi với suy thận mạn tính với viêm phổi bệnh viện Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA).

Bình luận bằng facebook

bình luận

Trả lời