Chủ đề Mạch máu và Tuần Hoàn

Bài dịch Tiếng Việt

MẠCH MÁU VÀ TUẦN HOÀN

Các nhánh động mạch nhỏ được gọi là tiểu động mạch. Từ các tiểu động mạch, máu được di chuyển đến các mao mạch, nơi xảy ra sự hòa trộn khuếch tán lẫn nhau giữa máu và dịch kẽ. Từ các mao mạch, máu đi vào các tiểu tĩnh mạch, các tiểu tĩnh mạch hợp lại với nhau thành các tĩnh mạch cỡ lớn để đưa máu về tim. Có hai động mạch chủ nối với tim, mỗi động mạch nối với một tâm thất.

Vài trăm triệu tiểu động mạch cung cấp máu đến hơn 10 tỷ mao mạch. Các mao mạch đường kính chỉ bằng một tế bào hồng cầu, hình thành rộng rãi thành mạng lưới. Nếu tất cả các mạch trong cơ thể bạn được xếp từ đầu đến cuối, chúng sẽ vòng tròn quanh địa cầu với chiều dài lên đến hơn 25000 dặm. Các chức năng quan trọng của hệ thống tim mạch phụ thuộc hoàn toàn vào các sự kiện ở mao mạch: Tất cả các chất và trao đổi khí giữa máu và dịch kẽ diễn ra qua thành mao mạch. 

» Read more