Thuyên tắc mạch phổi nhiễm khuẩn

Bệnh nhân nam 41 tuổi, sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch. Cấy máu Staphylococcus aureus.

[​IMG]

Hình 10. Thuyên tắc mạch phổi nhiễm khuẩn.

X quang ngực thẳng trước sau cho thấy nốt song phương các kích cỡ khác nhau, một số trong đó được cavitated (mũi tên). Bệnh nhân nam 41 tuổi, sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch. Cấy máu Staphylococcus aureus.

Chia sẻ bài viết:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrShare on YummlyBuffer this pagePin on PinterestEmail this to someoneDigg thisShare on VK

Comments

comments

Leave a Reply