Nhiễm khuẩn gây viêm phế quản phổi

Bệnh nhân đàn ông 23 tuổi với viêm phế quản phổi do Pseudomonas.

[​IMG]

Hình 5. Nhiễm khuẩn gây viêm phế quản phổi.

X quang ngực cho thấy khu vực mờ trong thùy dưới bên trái và phía trên bên phải.

Bệnh nhân đàn ông 23 tuổi với viêm phế quản phổi do Pseudomonas.

Chia sẻ bài viết:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrShare on YummlyBuffer this pagePin on PinterestEmail this to someoneDigg thisShare on VK

Comments

comments

Leave a Reply